Στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Από το χωράφι μέχρι τα νοικοκυριά:

  • 88 εκατ. τόνοι τροφών και τροφίμων πετιούνται κάθε μέρα με το οικονομικό κόστος να ανέρχεται στα 143 δισ. €.
  • Κάθε πολίτης της ΕΕ ευθύνεται για την παραγωγή 176 κιλών αποβλήτων τροφών και τροφίμων ανά έτος (η τιμή περιλαμβάνει τα απόβλητα που δημιουργούνται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων).
  • Στην Ευρώπη το 20% των τροφών και τροφίμων που παράγονται, πετιέται, την ίδια στιγμή που 55 εκατ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε φαγητό καλής ποιότητας.
  • Τα νοικοκυριά παράγουν περισσότερο το 50% από τα απόβλητα τροφών.

(Πηγή: EU Food Waste, EU NEWS )

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

Το 2017 στο Δήμο Ηρακλείου πετάχτηκαν 37.078 τόνοι αποβλήτων τροφών και τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 184 κιλά ανά κάτοικο του Δήμου.