Δήμος Ηρακλείου

Δήμος Ηρακλείου

Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Enviroplan Consultants & Engineers S.A. – Enviroplan

Enviroplan Consultants & Engineers S.A. – Enviroplan

Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης

Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης