Σε όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφών και τροφίμων, δηλ. από τη συλλογή των πρώτων υλών, την επεξεργασία τους, τη διανομή τους, τη λιανική πώληση έως και την κατανάλωσή τους, παράγονται σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων. Τα υπολείμματα αυτά συνθέτουν το ρεύμα αποβλήτων τροφών και τροφίμων, το οποίο προκαλεί μία σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Τα απόβλητα τροφών μπορεί να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες:

Αναπόφευκτα αποβλήτων τροφών και τροφίμων

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τροφές/τρόφιμα που υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορούν να καταναλωθούν, όπως τα οστά, το κέλυφος των ξηρών καρπών (π.χ. καρύδια) ή οι φλούδες φρούτων (π.χ. φλούδες πορτοκαλιών).

Απόβλητα τροφών και τροφίμων που πιθανώς μπορούμε να αποφύγουμε:

Η κατηγορία αυτή αφορά υπολείμματα, που εξαρτώνται από τις διατροφικές προτιμήσεις και συνήθειες μας. Για παράδειγμα, καθαρίζοντας την φλούδα της πατάτας παράγουμε απόβλητα τροφίμων ενώ υπάρχουν συνταγές στις οποίες οι πατάτες μαγειρεύονται με τη φλούδα, αποφεύγοντας έτσι και τα απόβλητα.

Απόβλητα τροφών και τροφίμων που μπορούμε να αποφύγουμε:

Πρόκειται για τροφές/τρόφιμα, που ενώ θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε, κατέληξαν στον κάδο των σκουπιδιών. Για παράδειγμα, εδώ ανήκουν τρόφιμα που έληξαν πριν προλάβουμε να τα καταναλώσουμε, το μαγειρεμένο φαγητό που περίσσεψε επειδή δεν υπολογίσαμε καλά τις απαιτούμενες μερίδες, ή ακόμη και το φαγητό που κατά λάθος παραψήθηκε ή κάηκε.

Μπορούμε να μειώσουμε τα υπολείμματα καθεμιάς από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, αλλάζοντας μερικές από τις καθημερινές συνήθειες μας. Η πράξη έχει δείξει ότι τα μεγαλύτερα αποτελέσματα τα παίρνουμε όταν στοχεύουμε την τελευταία κατηγορία.