Δήμος Ηρακλείου

Δήμος Ηρακλείου

 

Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Enviroplan Consultants & Engineers S.A. – Enviroplan

Enviroplan Consultants & Engineers S.A. – Enviroplan

 

Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης

Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης