Που, Πως,Ποτε

Σε όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφών και τροφίμων, δηλ. από τη συλλογή των πρώτων υλών, την επεξεργασία τους, τη διανομή τους, τη λιανική πώληση έως και την κατανάλωσή τους, παράγονται σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων. Τα υπολείμματα αυτά συνθέτουν το ρεύμα αποβλήτων τροφών και τροφίμων, το οποίο προκαλεί μία σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Τα υπολείμματα τροφίμων μπορούν να διακριθούν σε τρεις (3) κατηγορίες:

Αναπόφευκτα αποβλήτων τροφών και τροφίμων

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τροφές/τρόφιμα που υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορούν να καταναλωθούν, όπως τα οστά, το κέλυφος των ξηρών καρπών (π.χ. καρύδια) ή οι φλούδες φρούτων (π.χ. φλούδες πορτοκαλιών).

Απόβλητα τροφών και τροφίμων που πιθανώς μπορούμε να αποφύγουμε:

Η κατηγορία αυτή αφορά υπολείμματα, που εξαρτώνται από τις διατροφικές προτιμήσεις και συνήθειες μας. Για παράδειγμα, καθαρίζοντας την φλούδα της πατάτας παράγουμε απόβλητα τροφίμων ενώ υπάρχουν συνταγές στις οποίες οι πατάτες μαγειρεύονται με τη φλούδα, αποφεύγοντας έτσι και τα απόβλητα.

Απόβλητα τροφών και τροφίμων που μπορούμε να αποφύγουμε:

Πρόκειται για τροφές/τρόφιμα, που ενώ θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε, κατέληξαν στον κάδο των σκουπιδιών. Για παράδειγμα, εδώ ανήκουν τρόφιμα που έληξαν πριν προλάβουμε να τα καταναλώσουμε, το μαγειρεμένο φαγητό που περίσσεψε επειδή δεν υπολογίσαμε καλά τις απαιτούμενες μερίδες, ή ακόμη και το φαγητό που κατά λάθος παραψήθηκε ή κάηκε.

Μπορούμε να μειώσουμε τα υπολείμματα καθεμιάς από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, αλλάζοντας μερικές από τις καθημερινές συνήθειες μας. Η πράξη έχει δείξει ότι τα μεγαλύτερα αποτελέσματα τα παίρνουμε όταν στοχεύουμε την τελευταία κατηγορία.

Τροφή για σκέψη

Σε παγκόσμιο επίπεδο:

  • Το 1/3 της τροφής που παράγεται παγκοσμίως σε ετήσια βάση (δηλαδή 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι, από τα περίπου 5 δισεκατομμύρια τόνους), και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, τελικά δεν καταναλώνεται.
  • 280 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων πετιούνται από τους καταναλωτές, ενώ τα έχουν αγοράσει για να τα καταναλώσουν
  • η παγκόσμια απώλεια ή/και σπατάλη τροφής επιβαρύνει με 4,4 δισεκατομμύρια τόνους CO2 κάθε χρόνο τον πλανήτη
  • Η ποσότητα πόσιμου νερού που χρησιμοποείται αντιστοιχεί σε τριπλάσια ποσότητα από τη λίμνη της Γενεύης

(Πηγή Food and Agriculture Organization, FAO)

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Από το χωράφι μέχρι τα νοικοκυριά:

  • 88 εκατ. τόνοι τροφίμων πετιούνται κάθε μέρα με το οικονομικό κόστος να ανέρχεται στα 143 δισ. €.
  • Κάθε πολίτης της ΕΕ ευθύνεται για την παραγωγή 176 κιλών υπολειμμάτων τροφίμων ανά έτος (στη ποσότητα περιλαμβάνονται τα υπολείμματα που δημιουργούνται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων και όχι μόνο στα νοικοκυριά).
  • Στην Ευρώπη το 20% των τροφίμων που παράγονται, πετιέται, την ίδια στιγμή που 55 εκατ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε φαγητό καλής ποιότητας.
  • Τα νοικοκυριά παράγουν περισσότερο το 50% των υπολειμμάτων τροφίμων.

(Πηγή: EU Food Waste, EU NEWS )

 

Το 2017 στο Δήμο Ηρακλείου πετάχτηκαν 37.078 τόνοι αποβλήτων τροφών και τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 184 κιλά ανά κάτοικο του Δήμου.