Οι Δράσεις μας

Ερωτηματολόγιο

Ενημέρωση για τον καταναλωτή

Ενημέρωση για υπηρεσίες εστίασης

Οι στόχοι του έργου A2UFood

Επικοινωνία

E: info@foodsaveshare.gr
P: +30 2813 409000

Αγίου Τίτου 1, 71 202, Ηράκλειο, Κρήτης

Ώρες λειτουργίας: 08:00 — 16:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.