Νοικοκυριά:

  • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγονται περίπου 47 εκατ. τόνοι υπολειμμάτων τροφών κάθε χρόνο μόνο από την προετοιμασία των γευμάτων στα νοικοκυριά.
  • Σε κάθε ευρωπαίο πολίτη αντιστοιχούν 92 κιλά απόβλητα τροφών.

Δεδομένου ότι τα νοικοκυριά ευθύνονται για περισσότερο από το 50% των υπολειμμάτων τροφών που παράγονται ετησίως στην Ευρώπη, η εκστρατεία ενημέρωσης του έργου A2UFood δίνει μεγάλη προσοχή στον καταναλωτή. Στοχεύει αφενός στην ευαισθητοποίηση του σχετικά με την ορθή διαχείριση και την αξιοποίηση των τροφών, αφετέρου στην αλλαγή των συνηθειών που οδηγούν σε σπατάλη τροφών.

Αλλάζοντας μικρές, καθημερινές συνήθειες σχετικά με τον τρόπο που αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε τις τροφές στην κουζίνα, συμβάλουμε στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, εξοικονομούμε χρήματα και συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την πρόληψη αποβλήτων τροφών σε επίπεδο νοικοκυριού, θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια (το αναλυτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στα EVENTS (Link).

Επιπλέον, αναπτύσσεται μία εύχρηστη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android, iOS), η οποία θα διευκολύνει την ορθή διαχείριση των τροφών στα νοικοκυριά.

Τομέας Φιλοξενίας

Στην Ευρώπη ο τομέας της φιλοξενίας και εστίασης παράγουν 11 εκατ. τόνους υπολειμμάτων τροφών το χρόνο, δηλαδή περίπου το 12% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων τροφών που παράγονται σε όλη την Ευρώπη ετησίως (EU).

Στην Ελλάδα, ο τομέας της φιλοξενίας και οι υπηρεσίες εστίασης αποτελούν σημαντικό κομμάτι του τουρισμού. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας δημοφιλής τουριστικός και γαστρονομικός  προορισμός για ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Εκτιμάται ότι στην Κρήτη, περίπου το 25 – 35 % των αποβλήτων τροφών, παράγονται στον τομέα της φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας πρόληψης αποβλήτων τροφών στο Δήμο Ηρακλείου, πραγματοποιούνται εργαστήρια εκπαίδευσης /σεμινάρια/διαλέξεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες στο χώρο της εστίασης, με απώτερο σκοπό την ενημέρωσή τους για το πρόβλημα των αποβλήτων τροφών, τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να ληφθούν στις κουζίνες,  το οικονομικό και το περιβαλλοντικό κέρδος.

Παράλληλα, θα εγκατασταθεί λογισμικό στις κουζίνες έξι ξενοδοχειακών μονάδων, για τη παρακολούθηση των τροφίμων και την έγκαιρη ενημέρωση των υπεύθυνων.