Στην Ευρώπη ο τομέας της φιλοξενίας και εστίασης παράγουν 11 εκατ. τόνους υπολειμμάτων τροφών το χρόνο, δηλαδή περίπου το 12% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων τροφών που παράγονται σε όλη την Ευρώπη ετησίως (EU).

Στην Ελλάδα, ο τομέας της φιλοξενίας και οι υπηρεσίες εστίασης αποτελούν σημαντικό κομμάτι του τουρισμού. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας δημοφιλής τουριστικός και γαστρονομικός προορισμός για ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Εκτιμάται ότι στην Κρήτη, περίπου το 25 – 35 % των αποβλήτων τροφών, παράγονται στον τομέα της φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας πρόληψης αποβλήτων τροφών στο Δήμο Ηρακλείου, πραγματοποιούνται εργαστήρια εκπαίδευσης /σεμινάρια/διαλέξεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες στο χώρο της εστίασης, με απώτερο σκοπό την ενημέρωσή τους για το πρόβλημα των αποβλήτων τροφών, τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να ληφθούν στις κουζίνες, το οικονομικό και το περιβαλλοντικό κέρδος.

Παράλληλα, θα εγκατασταθεί λογισμικό στις κουζίνες έξι ξενοδοχειακών μονάδων, για τη παρακολούθηση των τροφίμων και την έγκαιρη ενημέρωση των υπεύθυνων.