• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγονται περίπου 47 εκατ. τόνοι υπολειμμάτων τροφών κάθε χρόνο μόνο από την προετοιμασία των γευμάτων στα νοικοκυριά.
  • Σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη αντιστοιχούν 92 κιλά απόβλητα τροφών.

Δεδομένου ότι τα νοικοκυριά ευθύνονται για περισσότερο από το 50% των υπολειμμάτων τροφών που παράγονται ετησίως στην Ευρώπη, η εκστρατεία ενημέρωσης του έργου A2UFood δίνει μεγάλη προσοχή στον καταναλωτή. Στοχεύει αφενός στην ευαισθητοποίηση του σχετικά με την ορθή διαχείριση και την αξιοποίηση των τροφών, αφετέρου στην αλλαγή των συνηθειών που οδηγούν σε σπατάλη τροφών.

Αλλάζοντας μικρές, καθημερινές συνήθειες σχετικά με τον τρόπο που αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε τις τροφές στην κουζίνα, συμβάλουμε στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, εξοικονομούμε χρήματα και συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την πρόληψη αποβλήτων τροφών σε επίπεδο νοικοκυριού, θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια – εργαστήρια.

Επιπλέον, αναπτύσσεται μία εύχρηστη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android, iOS), η οποία θα διευκολύνει την ορθή διαχείριση των τροφών στα νοικοκυριά.