«Εξυπνο» λογισμικο για υπηρεσιες εστιασης

Το εργαλείο RMF

Το εργαλείο RESOURCEMANAGER-FOOD (RMF) είναι ένα σύστημα υλικού-λογισμικού για την παρακολούθηση και ανάλυση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους. Στόχος του εργαλείου είναι η ευαισθητοποίηση των χρηστών για το μέγεθος του προβλήματος και η μείωση της συνολικής σπατάλης τροφίμων στο χώρο της εστίασης. Αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης ως ερευνητικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Το εργαλείο επιτρέπει την παρακολούθηση διαφόρων ροών αποβλήτων και λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο.

Σε σχέση με τα απόβλητα τροφίμων στον χώρο της εστίασης, το RMF αναλαμβάνει:

  • την παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση,
  • την αξιολόγηση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
  • τη βελτιστοποίηση του συστήματος,
  • τη μείωση του κόστους και την τεκμηρίωση.

Το εργαλείο RMF μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δομές εστίασης. Είναι αρκετά εύχρηστο καθώς το λογισμικό συνδέεται με ηλεκτρονική ζυγαριά και έτσι επιτυγχάνεται η μέτρηση των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων απευθείας στην πηγή.

Σχηματική περιγραφή του εργαλείου RESOURCEMANAGER-FOOD
Σχηματική περιγραφή του εργαλείου RESOURCEMANAGER-FOOD (ζύγιση >> καταγραφή >> οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο >> εξοικονόμηση)

Εκτός από την καταγραφή των ποσοτήτων των αποβλήτων τροφίμων, πραγματοποιείται και καταγραφή ανά κατηγορία τρόφιμου, προέλευση και λόγου απόρριψης. Η αυτοματοποιημένη λειτουργία της εφαρμογής επιτρέπει την αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγονται με το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς όλα τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συγκρίσεις στόχου-απόδοσης να γίνονται στο παρασκήνιο και να δίνουν άμεση ανατροφοδότηση κατά τη συλλογή δεδομένων. Επιπλέον, μπορούν να αποθηκευτούν παράμετροι αξιολόγησης όπως το κόστος, η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση νερού, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το οικολογικό αποτύπωμα.

Με τον τρόπο αυτό το εργαλείο RMF, μπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη γρήγορη βελτιστοποίηση των εισροών υλικών και της διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων.