Τεχνική συνάντηση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το A2UFood

Νεα

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε στις 26 Ιουλίου 2019, σε τεχνική συνάντηση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Επικεφαλής Εταίρος, στο πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας με τίτλο «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές» και ακρωνύμιο «A2UFood».

Το έργο Α2UFood στοχεύει σε ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφίμων που σήμερα καταλήγουν αναξιοποίητα σε χώρους υγειονομικής ταφής. Στο προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνονται όλες οι πτυχές της φιλοσοφίας “μείωσε – επαναχρησιμοποίησε – ανακύκλωσε”, δηλαδή η συνολική μείωση των υπολειμμάτων τροφίμων και η αξιοποίηση τόσο του μέρους που μπορεί να αποφευχθεί (π.χ. λήγει σύντομα, αλλά μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια), όσο και του αναπόφευκτου μέρους τους (π.χ. φλούδες). Έτσι, μέσα από τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου, καθώς και τη δημιουργία νέων αλυσίδων αξιών, το A2UFood επιδιώκει την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην πράξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Α2UFood ανέρχεται σε 3.912.948,75 € και συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA) μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Από το Δήμο Ηρακλείου συντόνισε την Τεχνική Συνάντηση «Project Management Board & Team Meeting», η Συντονίστρια του Έργου,  Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ρένια Δρόσου και συμμετείχαν ο Υπεύθυνος Έργου Μανώλης Σκαρβελάκης, ο Διοικητικός Υπεύθυνος Δημήτρης Πατούνας και η Τεχνική Συνεργάτης Μαρούλλα Σχίζα. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του πειράματος που διεξάγεται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, εταίρος του έργου, που διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος για τη μετατροπή υπολειμμάτων τροφίμων σε βιοπλαστικό.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Έργου (Advisory Board) Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος, Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης,  κυρία Δέσποινα Μαραγκάκη Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη και η κυρία Αργυρώ Τσαμάνδουρα Κοινωνική Λειτουργός, στέλεχος του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δυο φύλων του Δήμου Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι εταίροι του προγράμματος είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης Ε.Σ.Δ.Α.Κ. με εκπρόσωπο τον Διευθυντή Νίκο Στυλιανίδη, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με εκπρόσωπο τον Αντιπρύτανη Θρασύβουλο Μανιό και τον Τεχνικό Συνεργάτη Ιωάννη Δαλιακόπουλο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με εκπρόσωπο την Κάτια Λαζαρίδη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με εκπρόσωπο την Κέλλυ Βελώνια, την Enviroplan AE με εκπρόσωπο τον Χρήστο Τσομπανίδη και το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης της Γερμανίας με εκπρόσωπο τον Philipp Fuchs.

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.a2ufood.gr, www.foodsaveshare.gr