Κυκλική Οικονομία

Σε μια περίοδο που η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων εξελίσσεται σε βασικό πρόβλημα για τη χώρα, στο Δήμο Ηρακλείου έχουμε εκπονήσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με στόχο:

  • Την προώθηση της διαλογής στην πηγή
  • Την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας
  • Την αύξηση της κομποστοποίησης.