Ερωτηματολογιο

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας

Όνομα:
Email:
Γνωρίζετε την έννοια της κυκλικής οικονομίας;
Γνωρίζεται πως γίνεται η διαλογή στην πηγή;
Κάνετε ανακύκλωση στο νοικοκυριό σας;
Γνωρίζεται το πώς γίνεται η κομποστοποίηση;
Εάν σας δινόταν η δυνατότητα, θα συμμετείχατε σε πρόγραμμα κομποστοποίησης;