Πιλοτική Εφαρμογή Επιμορφωτικών Εργαστηρίων

Μη κατηγοριοποιημένο

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για τη πρόβλεψη αποβλήτων τροφών του έργου A2UFood, θα διοργανωθεί μία σειρά από εργαστήρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Ένα σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού υλικού αναπτύχθηκε από μία ομάδα εκπαιδευτικών, με εμπειρία σε θέματα διαδραστικής και βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Πιλοτική Εφαρμογή Επιμορφωτικών Εργαστηρίων
Πιλοτική Εφαρμογή Επιμορφωτικών Εργαστηρίων

Τα πρώτα διαδραστικά εργαστήρια που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν δοκιμάστηκαν   πιλοτικά σε τρεις διαφορετικές εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019, στην Αθήνα. Πιο αναλυτικά:

  • Εκδήλωση «Δράσεις για τη Μείωση Αποβλήτων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» -29/11/2018: Υλοποιήθηκαν δύο δίωρα παράλληλα εργαστήρια με εκπαιδευτές τους Θ. Ιωάννου, Μ. Φωτιάδη, Α. Κατσιγιάννη και Κ. Μπαζίγου. Σε κάθε εργαστήριο συμμετείχαν από 20 εκπαιδευτικοί.
  • Επιμορφωτική Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο-24/1/2019: Μετά από διαλέξεις σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων τροφών, πραγματοποιήθηκαν δύο δίωρα παράλληλα εργαστήρια με εκπαιδευτές τους Θ. Ιωάννου, Μ. Φωτιάδη, Α. Κατσιγιάννη και Κ. Μπαζίγου. Σε κάθε εργαστήριο συμμετείχαν από 20 εκπαιδευτικοί.
  • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας -5/2/2019: Πραγματοποιήθηκε ένα δίωρο εργαστήριο με εκπαιδευτές τους Θ. Ιωάννου και Μ.  Φωτιάδη σε 20 ενήλικους μαθητές.
Πιλοτική Εφαρμογή Επιμορφωτικών Εργαστηρίων
Πιλοτική Εφαρμογή Επιμορφωτικών Εργαστηρίων
Πιλοτική Εφαρμογή Επιμορφωτικών Εργαστηρίων
Πιλοτική Εφαρμογή Επιμορφωτικών Εργαστηρίων

Post a comment