Γνωρίστε το πρόγραμμα A2U FOOD

Νεα
Γνωρίστε το πρόγραμμα A2U FOOD

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Urban Innovative Actions

Τίτλος Έργου στα Αγγλικά: Avoidable and Unavoidable Food Wastes: A Holistic Managing Approach for Urban Environments

Τίτλος στα Ελληνικά: Αναπόφευκτα και Απευκταία Υπολείμματα Τροφίμων: Μια Ολιστική Διαχειριστική Προσέγγιση για Αστικά Περιβάλλοντα

Γενικότερο Αντικείμενο: Κυκλική Οικονομία

Ειδικό Αντικείμενο: Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφίμων με σαφή προσανατολισμό στην ΑΠΟΦΥΓΗ (και άρα αξιοποίηση τους ως τρόφιμα) αλλά και στη ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ και την αξιοποίηση στην παραγωγή προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας (Βιο-πλαστικά και Κόμποστ).

Κεντρικό Σημείο Ενδιαφέροντος: Οι χώροι Μαζικής Εστίασης

Επιμέρους Δράσεις:

–          Αξιοποίηση καθαρών υπολειμμάτων τροφίμων (ΑΠΕΥΚΤΑΙΑ) ως πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων τροφίμων / τροφών, μέσα από τη δημιουργία ενός νέου χώρου μαζικής εστίασης. Εστιατόριο Δεύτερης Ευκαιρίας

–          Ανάπτυξη συστήματος μείωσης παραγωγής υπολειμμάτων τροφίμων στους χώρους μαζικής εστίασης.

–          Ανάπτυξη εργαλείου διαχείρισης αγορών και αποθήκευσης τροφίμων στο σπίτι, ώστε να μειωθούν τα τρόφιμα που πετάγονται (ΑΠΟΦΥΓΗ), μέσα από ένα σύστημα συνδεδεμένο και με την κάρτα πελάτη του super market.

–          Ανάπτυξη συστήματος διαλογής στην πηγή με επίκεντρο τους χώρους μαζικής εστίασης, με έμφαση φυσικά στα υπολείμματα τροφίμων.

–          Ανάπτυξη διαδικασίας παραγωγής βιο-πλαστικών από τροφικά υπολείμματα, με βασικό στόχο την παραγωγή των κομποστοποιήσιμων – σακουλών που απαιτούνται για τα προγράμματα διαλογής στην πηγή.

–          Ανάπτυξη μονάδων κομποστοποίησης διαφορετικών μεγεθών με έμφαση τη χρήση σε επίπεδο γειτονιάς – ομάδας καταστημάτων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 3.912.000 €

Επιδότηση: 80 %

Συνολικό Ποσό Επιδότησης: 3.130.000 €

Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Ηρακλείου, με συνολικό προϋπολογισμό 1.497.000 € και χρηματοδότηση 1.198.000 €

Ιδέα – Σύνθεση και Σύνταξη Πρότασης: Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Καθηγητής Θ. Μανιός

Εταίροι:

Δήμος Ηρακλείου
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι. Κρήτης)
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας
Enviroplan Consultants & Engineers SA
Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία

Post a comment